شیرین کننده ها

شیرین-کننده های غذایی به چهار رده طبیعی،مصنوعی،تصفیه شده و الکل های قندی تقسیم می شوند.

سبک زندگی انسان و گسترش چاقی باعث شد که آن ها به شیرین-کننده های مصنوعی روی بیاورند.

شیرین-کننده های مصنوعی  مواد شیرینی هستند که به سبب نداشتن کالری از محبوبیت بالایی برخوردار هستند

موادی نظیر آسه-سولفام، آسپارتام، ساخارین، سوکرالوز و سوربیتول و مالیتول و زایلیتول از شیرین-کننده-های مصنوعی هستند

نمایش یک نتیجه

اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
Sale!سوربیتول

سوربیتول

1.00 0.00
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر