رنگ های طبیعی

رنگ-های-طبیعی  به وسیله احساس بینایی درک شده و از نظر پذیرش مصرف کننده بسیار مهم است.

ماده غذایی به موازات شکل، اندازه، طعم و مزه از خصوصیات حسی آن محسوب می شود و به عنوان یک راهنمای چشمی کیفیت، عمل می کند. تقریبا تمام غذاها ازهنگامی که به صورت خام بوده تا زمانی که به صورت غذای کامل تبدیل شوند با یک رنگ قابل قبول برای مصرف کننده شناخته می شوند.

از نظر صنایع غذایی برای ایجاد فرآورده های جدید و یا بهبود کالا رنگ امری ضروری است و به همین دلیل مصرف رنگ در مواد غذایی روز به روز افزایش می یابد.

افزودن رنگ به اغذیه گاهی بلامانع و در برخی موارد مردود می باشد. در مواردی از رنگ برای خوش منظر نمودن و یا یکنواختی و متحدالشکل کردن محصولات استفاده می شود که بلامانع است. گاهی هم برای مخفی کردن و پوشاندن و نامحسوس جلوه دادن عیوب و تقلبات فرآورده های غذایی به کار می رود که مجاز نمی باشد.

نمایش یک نتیجه

اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
Sale!

کارامل

1.00 0.00
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر