اسید

مهمترین نقش اسید های خوراکی پایین آوردن pH مواد غذایی میباشد.

از جمله آنها میتوان به  سیتریک ،  لاکتیک ،  مالیک و  فسفریک اشاره داشت.

اسیدهای آزمایشگاهی برای ایجاد طعم بسیار مضر هستند و اسید های تازه موجود در مرکبات می توانند بدون ضرر مصرف شوند اما باید از تماس آنها با چشم جلوگیری شود زیرا سبب سوزش و قرمزی چشم می شوند.

در شرایط بی هوازی باکتری کلستریدیوم بوتولینوم میتواند رشد می یابد.

این اسید تولید سم کشنده می نماید  اما در محیط با pH پایین  این باکتری نمیتواند رشد و فعالیت نماید.

میزان مجاز استفاده از املاح اسیدهای خوراکی «طبق کشور آلمان 3/0% است.

این محصول سبب ایجاد سبب سایش شیمیایی دندان ها شده و در این امر میتواند سبب پوسیدگی دندان شود.

مصرف این محصول سبب ایجاد سوزش و ناراحتی های گوارشی خواهد شد و در این امر باید توجه داشت همراه این محصولات غذاهای قلیایی مصرف شود.

برخی از شیرینی ها نیز با تولید این ماده شیمیایی سبب پوسیدگی دندان می شوند و باید دقت داشت مصرف خمیر دندان سبب قلیایی شدن محیط و عدم پوسیدگی خواهد شد.

نمایش یک نتیجه