استابیلایزرها

استابلایزر مواد غذایی  یک تثبیت کننده افزودنی به مواد غذایی است که برای حفظ ساختار آن کمک می کند  .

در سس سالاد برای جلوگیری از جدا شدن آب از روغن و حفظ ساختار اولیه آن استفاده میشود و یا جلوگیری از تشکیل بلور های یخ در محصولات منجمد مانند بستنی و جلوگیری از ته نشین شده میوه در محصولاتی مانند مربا و ماست و ژله

نمایش یک نتیجه

اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر